19 Mar 2022

Samacheer Kalvi 12th Political Science Unit 7 in Tamil

சமச்சீர் கல்வி 12th அரசியல் அறிவியல் அத்தியாயம் 7: தேச கட்டமைப்பின் சவால்கள்

Samacheer Kalvi 12th Standard New Political Science Book Back 1 Mark and 2 Mark Questions with Answers PDF uploaded and available below. Tamil Nadu Class 12 New Syllabus Political Science – தேச கட்டமைப்பின் சவால்கள் Book Back Solutions 2022 available for Tamil medium students. TN Samacheer Kalvi 12th Std Political Science Book Portion consists of 12 Units. Check Unit-wise and Full Class 12th Political Science Book Back Answers/ Guide 2022 PDF format for Free Download. TN Samacheer Kalvi 12th Political Science Unit 7 in Tamil Medium Book back answers below:

English, Tamil, Maths, Physics, Chemistry, Botany, Zoology, History, Geography, Economics, Political Science, and Commerce Book Back One and Two Mark Questions and Answers available in PDF on our site. TN Class 12th Political Science guide Book Back Answers PDF Tamil unit-wise given below for free download and same given below. See below for the New 12th Political Science Book Back Questions with Answer PDF:
12th Samacheer Kalvi Book – Political Science Vol. 1 & 2 Book Back Answers in Tamil PDF:

Tamil Nadu Class 12th Samacheer Kalvi Political Science Book Subject One Mark, Two Mark Guide questions and answers Tamil Medium are available below. Check Polity questions for English and Tamil Medium. Take the printout and use it for exam purposes.

Samacheer Kalvi 12th Political Science Unit 7 in Tamil

அத்தியாயம் 7: தேச கட்டமைப்பின் சவால்கள் Book Back Answers:

சரியான பதிலை தேர்வு செய்யவும்:

1. காலனிய ஆட்சிக் காலத்தில் 21 குண்டுகள் முழங்கும் மரியாதை எத்தகைய சுதேச அரசுகளுக்கு வழங்கப்பட்டது?
அ. வலிமையான படை உள்ள சுதேச அரசுகள்
ஆ. பெரிய அளவிலான சுதேச அரசுகளின் மன்னர் வம்சம் சார்ந்தவர்
இ. பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்திய கம்பெனியோடு நெருங்கிய உறவு வைத்திருந்த சுதேச
அரசுகள்

2. இந்திய விடுதலைக்காக போராட்டம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்?
அ.ஹிராதனாத் குன்ஸ்ரா
ஆ. பேராபியன் சந்திரா
இ. பட்டாபி சீதாராமையா

3. மாநில மறுசீரமைப்புச் சட்டம் 1956 இன் படி கீழ்கண்ட மாநிலங்களில் எவை மறுசீரமைக்கப்பட்டன?
அ. ஆந்திர பிரதேசம், பஞ்சாப், மணிப்பூர், திரிபுரா
ஆ. ஆந்திர பிரதேசம், மேற்கு வங்காளம், மத்தியப் பிரதேசம், பீகார்
இ. ஆந்திர பிரதேசம், இலட்சத்தீவுகள், ஒட்டிசா, மேற்கு வங்காளம்
ஈ. ஆந்திர பிரதேசம், திரிபுரா, மேற்கு வங்காளம், சென்னை

4. நிலம் கையகப்படுத்துதல் (நில ஆர்ஜிதம்) எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படுகின்றது? எவ்வாறு இழப்பீடு அளிக்கப்படுகின்றது?
அ.பிரிவு அ
1. உள்ளூர் மக்களின் ஒப்புதல் பெற்று
2. நல்லத் திட்டங்களுடன் இழப்பீடு அளித்து
ஆ. பிரிவு ஆ
1. அரசாங்கத்திடம் அங்கீகாரம் பெற்று
2. புலம்பெயரும் பழங்குடி மக்களுக்கு இழப்பீடு அளித்து
இ. பிரிவு இ
1. அரசாங்கத்திடம் தொழிற்சாலை அமைப்பதற்கான ஒப்புதல் பெறப்பட்டு
2. தொழிற்சாலை அமைக்க நிலம் கொடுத்த அரசுக்கு இழப்பீடு அளித்து

5. பெரியார் ஈ.வெ.ராமசாமியின் சுயமரியாதை இயக்கம் கீழ்கண்டவைகளில் எதனைத் தூண்டியது?
அ. தமிழ்நாடு மாநில அமைப்பு
ஆ. சென்னை மாகாண ஒழிப்பு
இ. தமிழ் தேசியவாத விழிப்புணர்வை எழுப்பியது

6. மாநில அரசாங்கங்கள் அன்னிய அல்லது தனியார் முதலீட்டை நாட வேண்டிய காரணங்கள் யாவை ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட காரணங்களை ஆராய்க.
அ. தனியார் பெருமளவிலான முதலீடு செய்பவர்
ஆ. மாநிலங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்வதில் மத்திய அரசு பாகுபாடுகாட்டுதல்.
இ. அதிகரிக்கும் வேலைவாய்ப்பின்மை
ஈ. மேற்கண்ட அனைத்தும்
உ. மேற்கண்ட எதுவும் இல்லை


7. மாபெரும் எதிர்ப்பு இயக்கம் மற்றும் வன்முறை சம்பவங்களுக்கு பிறகு 1955 இல் ஜவகர்லால் நேரு மொழி அடிப்படையில் ஆந்திரப் பிரதேசம் தனி மாநிலமாக அறிவிக்க நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டார் அந்த நிகழ்வுஎது?
அ. இந்தியாவின் கோரிக்கையைமைதராபாத் நிஜாம் ஏற்றுக் கொள்ள மறுத்தார்.
ஆ. பொட்டி ஸ்ரீராமலு சாகும் வரை உண்வயாவிரதம் இருந்து மறைந்தார்.
இ. விசால இந்திரா போராட்டம்

8. 1950 ஆம் ஆண்டு எத்தனை மொழிகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.
அ.26
ஆ.22
இ. 12

9. ஜோத்பூர் இந்தியாவிலோ அல்லது பாகிஸ்தானிலோ இணைவதற்கு மகாராஜா ஹன்வந்த் சிங்கிற்கு அளிக்கப்பட்ட சலுகைகள் யாவை (ஏதேனும் இரண்டு விடைகள் தருக)
அ. சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல்
1. கராச்சி துறைமுகத்தை பயன்படுத்துதல்
2. ஜோத்பூருக்கும் கத்தியவாருக்கும் ரயில் போக்குவரத்து அமைத்தல்
ஆ.முகமது அலி ஜின்னா
1. ஆயுதங்கள் தயாரித்துக் கொள்வது
2. பஞ்சத்தின் போது விவசாயிகளுக்கு உயவு தானியங்கள் வழங்குவது
இ. சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல்
1. ஆயுதங்களை இறக்குமதி செய்து கொள்ள அனுமதி
2. பஞ்ச காலத்தின் போது விவசாயிகளுக்கு உணவு தானியங்கள் வழங்குவது
ஈ. முகமது அலி ஜின்னா
1. கராச்சி துறைமுகத்தை பயன்படுத்திக் கொள்வது
2. ஆயுதங்கள் உற்பத்தி செய்து கொள்வது மற்றும் இறக்குமதி செய்து கொள்வது

Other Important Links for 12th Samacheer Kalvi Book Back:

For Chapter 8 திட்டமிடலும் வளர்ச்சி அரசியலும் Book Back Click Here – Chapter 8 Planning and Development Politics Book Back in Tamil

Click here for the Complete 12th Samacheer kalvi Political Science book back Answers – Samacheer Kalvi 12th Political Science Book Back Answers in Tamil

Class 12 Samacheer Books PDF Free download, Click the link – Samacheer Kalvi 12th books
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *