23 Jun 2022

தமிழ்நாடு UG சேர்க்கை விண்ணப்ப செயல்முறை 2022: தமிழ்நாடு அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் சேர்க்கைக்கான (TNGASA) 2022-2023 நுழைவு வாயிலை இந்திய தமிழ்நாடு அரசு திறக்கிறது. தகுதி அளவுகோல்களுடன் +2 தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்கள் TNGASA 2022 க்கு விண்ணப்பிக்கலாம். TNGASA 2022 சேர்க்கை 22-07-2022 அன்று தொடங்கி 07-07-2022 அன்று முடிவடைகிறது. முழு TNGASA பதிவு செயல்முறை, விண்ணப்பக் கட்டணம், தகுதி அளவுகோல்க...